Kvalité & Miljö

AnVa Tubes & Components tog 1999 ett strategiskt beslut att införa ett kvalitetsledningssystem och därmed certifiera oss enligt den internationella standarden ISO 9002. Uppgraderingar har sedan skett till ISO 9001 som reviderats i enlighet med nya standarder. Vi har hela tiden kontinuerligt jobbat med förbättringar för att ”vi ska vara en framgångsrik leverantör till framgångsrika kunder”.

​​​​​​​Under 2002 tog vi ytterligare ett steg och började på ett tydligare sätt att rikta vårt fokus mot miljöområdet och därmed certifierade vi oss enligt SS-EN ISO 14001.

Från och med sommaren 2018 är vi godkända enligt nya standarden :2015 för både 9001 och 14001.

I December 2012 blev vi certifierade enligt ISO/TS 16949:2009 i Eskilstuna. Vi har även uppgraderat till nya IATF 16949:2016 och certifierades under september 2018.

KVALITETSPOLICY

“Kunden i centrum”

Hos AnVa Tubes & Components är kunden alltid i centrum och vi vet att det krävs mer än att leverera felfria produkter i rätt tid för att vårt företag skall vara förstahandsvalet för nuvarande och framtida kunder.

Genom att förstå och uppfylla eller överträffa våra kunders behov, krav och förväntningar kan vi säkerställa hög kundtillfredsställelse.

Vi förbättrar ständigt våra arbetssätt och processer och ser kvalitetsarbetet som en integrerad del av den dagliga verksamheten.

Vi strävar efter att tillvarata våra medarbetares kunskaper och erfarenheter och att alla skall känna glädje och motivation i sitt arbete.

MILJÖPOLICY

AnVa Tubes & Components agerar som grossist av stålrör och – stång samt som legotillverkare med främst skärande bearbetning som huvudverksamhet.

Vi ska erbjuda våra kunder material och komponenter på ett för miljön hållbart sätt och vi önskar att alla medarbetares kunskap och engagemang tillvaratas samt att miljömedvetenheten i företaget ökar.

Med utgångspunkt från ständiga förbättringar, lagar och andra krav uppnår vi detta genom att:
Energianvändningen effektiviseras och utvärderas kontinuerligt Transporter (in/ut) effektiviseras med avseende på transportvägar och fyllnadsgrader
Materialanvändning och avfallshantering sker med god resurshushållning
Föroreningar från verksamheten minimeras samt att användningen av miljöförstörande ämnen begränsas
Kontinuerligt utvärdera verksamhetens skrotfall, och på så sätt i möjligaste mån undvika förbruka mer energi och övriga resurser för omproduktion.